ประกาศทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับนางสาวศรัญญา เดชนที ได้รับการคัดเลือกโครงการฯพร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฯ

ตามที่ได้ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท (Outbound) รอบ 2 แล้วนั้น ในการนี้ ใคร่ขอประกาศผลการคัดเลือก ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท (Outbound) รอบ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับนางสาวศรัญญา เดชนที ได้รับการคัดเลือกโครงการฯพร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฯ

 

กลับหน้ารวม