ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 - รับตรงร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 - รับตรงร่วมกัน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  • วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
  (ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง)
  จำนวนรับ 10 คน จำนวนผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  17 คน
      สอบสัมภาษณ์: วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. เป็นต้นไป
      สถานที่สอบสัมภาษณ์: ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
      รายงานตัว (8.30-11.00 น.): ห้อง 3203 (ชั้น2) อาคารบรรยายรวม (บร.5) ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง
     ► สอบสัมภาษณ์ (9.00-12.00 น.): ห้อง 3202 (ชั้น2) อาคารบรรยายรวม (บร.5) ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ 


หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

 

กลับหน้ารวม