ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://www.sci.tu.ac.th/grad_admission/  หรือ http://203.131.208.74/grad_admission/
ดูรายละเอียดได้ที่ www.cs.tu.ac.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 2157 หรือ 0-2986-9157

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลารับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายงานตัวและลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วิธีการรับสมัคร    ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://www.sci.tu.ac.th/grad_admission/
อัตราค่าสมัคร   500 บาท

สำหรับรายละเอียดกำหนดการรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว ผ่านทางอีเมล์ kasidit@cs.tu.ac.th

 

 

 

กลับหน้ารวม