ประกาศทั่วไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

ในวันอาทิตย์ที่ 7 และวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 

รอบที่หนึ่ง เวลา 16.00 น.
รอบที่สอง เวลา 19.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำหรับกำหนดการวัน ซ้อมย่อย 
ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่ รวมถึงตารางเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ติดตาม เพจเฟซบุ้ก : จบ มธ. 60 ต่อไป

กลับหน้ารวม