ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562
สมัครได้ที http://203.131.208.74/grad_admission/
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมวดบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต .โทร.0-2564-4440 ต่อ 2094(คุณรุ่งทิย์)

กลับหน้ารวม