รางวัลและผลงาน

ขอแสดงยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนาธร ทะนานทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนาธร ทะนานทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. ธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2562 โดยได้รับมอบรางวัลจาก ท่าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กลับหน้ารวม