ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://grad.service.sci.tu.ac.th/register/
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-986-9157 
email : pakornl@tu.ac.th
 
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
  • ระยะเวลารับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
  • รายงานตัวและลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
 
วิธีการรับสมัคร    ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://grad.service.sci.tu.ac.th/register/
 
อัตราค่าสมัคร   500 บาท
 

 
กลับหน้ารวม