ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562 – 20 มีนาคม 2562
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

กลับหน้ารวม