ประกาศทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Wxpo 2019)

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Wxpo 2019)"

ดูรายละเอียดและลงะเบียน https://www.nrct.go.th/news/register-tre2019 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

กลับหน้ารวม