ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในการสอบ โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ปี 2562

ภาพกิจกรรมในการสอบ โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ปี 2562 
วันที่ 20 มีนาคม 2562

 

กลับหน้ารวม