ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

ภาพกิจกรรมพิธีปิด โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ปี 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 

ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
​คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลับหน้ารวม