ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการ 2562

คุณบุญชู ตรีทอง มาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศูนย์ลำปาง และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯ ทุกคน 
พร้อมมอบรางวัลให้กับนศ.ที่เรียนดี เกรด 3.5 ขึ้นไปได้รับรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกรด 3.0 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3.5 ได้รับรางวัลทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท

คุณบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและรางวัลเรียนดีให้แก่ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง รวมทั้งสิ้น 1,295,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ชั้นปีที่ 1  เป็นเงิน            356,800 บาท
ชั้นปีที่ 2  เป็นเงิน            512,900 บาท
ชั้นปีที่ 3  เป็นเงิน               66,900 บาท
ชั้นปีที่ 4  เป็นเงิน             178,400 บาท    
 รวมทั้งสิ้น               1,155,000.00 บาท
สำหรับค่าเล่าเรียน นศ. 4 ชั้นปี และอีก 180,000 บาท เป็นรางวัลสำหรับเด็กเรียนดี

กลับหน้ารวม