ประกาศทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม Cloud และ Edge Computing และ OpenStack Birthday

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม Cloud และ Edge Computing และ OpenStack Birthday 
ในวันพฤหัสที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่
 ห้อง 107 อาคาร บร. 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม. ธรรมศาสตร์
 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
 
กลับหน้ารวม