ข้อมูลคณาจารย์

อาจารย์ ปกรณ์ แววสว่างวงศ์

วุฒิการศึกษา :

  • MSc วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยยอร์ค, ประเทศอังกฤษ

 

งานวิจัยที่สนใจ :

  • เครื่องมือสำหรับ Formal Modelling

 

ติดต่อ :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 
อีเมล : wpakorn@staff.tu.ac.thpw@cs.tu.ac.th
โฮมเพจ :
เวลาติดต่อ :

กลับหน้ารวม