ข้อมูลคณาจารย์

ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

วุฒิการศึกษา :

 • Ph.D. (Information Science) The University of Electro-Communications

 

งานวิจัยที่น่าสนใจ :

 • Data mining
 • Optimization algorithms
 • e-Testing

Journal articles

 • Maximum clique algorithm and its approximation for uniform  test form assembly T Ishii, 
  P Songmuang, M Ueno Learning  Technologies, IEEE Transactions on 7 (1), 83-95, 2014
 • Bees algorithm for construction of multiple test forms in e-testing P Songmuang, M Ueno
  IEEE Transactions on Learning Technologies, 209-221, 2011

 

Conference Papers

 • Kiettiphong Manovisut, Pokpong Songmuang and Nattanun Thatphithakkul,  Reducing Waiting Time in Automatic Captioned Relay Service using Short Pause in Voice Activity Detection, KST 2017, Pattaya, Thailand
 • Pornthep Khongchai, Pokpong Songmuang, Random Forest for Salary Prediction System to Improve Students' Motivation, The 12th International Conference on SIGNAL IMAGE TECHNOLOGY & INTERNET BASED SYSTEMS, SITIS 2016, Italy
 • Vorapon Luantangsrisuk, Pokpong Songmuang, Rachada Kongkachandra, Automated Test Assembly with Minimum Redundant Questions Based on Bee Algorithm, The 12th International Conference on SIGNAL IMAGE TECHNOLOGY & INTERNET BASED SYSTEMS, SITIS 2016, Italy
 • Pokpong Songmuang and Vorapon Luantangsrisook, Comparison of Document Clustering methods based on Bees Algorithm and Firefly Algorithm using Thai documents, The Eleventh International Symposium on Natural Language Processing SNLP-2016, February 10-12, 2016, Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.
 • Pornthep Khongchai, Pokpong Songmuang, Implement of Salary Prediction System to Improve Student Motivation using Data Mining Technique, The Eleventh 2016 International Conferences on Knowledge, Information and Creativity Support Systems KICSS 2017, Indonesia
 • พรเทพ คงชัย และปกป้อง ส่องเมือง. Improving Students’ Motivation to Study using Salary Prediction Systems, International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2016
 • พรเทพ คงชัย และปกป้อง ส่องเมือง. Development of Salary Prediction System to Improve Student Motivation using Data Mining Technique, The 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, 2016
 • Maximum clique algorithm for uniform test forms assembly T Ishii, P Songmuang, M Ueno
  Artificial Intelligence in Education, 451-462, 2013
 • Development of design and analysis methods for item bank for constructing multiple equivalent test forms P Songmuang, K Nagaoka Asia Regional Open Courseware and Open Education Conference 2012
 • Development of Automated e-Testing Construction System with Redundant Item Detection
  P Songmuang, M Ueno, K Nagaoka The 8th International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society 2012
 • Detecting Redundant Items in Construction of Multiple Equivalent Test Forms using Latent Dirichlet Allocation P SONGMUANG, M UENO, K NAGAOKA The 19th International Conference on Computers in Education (ICCE2011) ,2011
 • Computerized Adaptive Testing Based on Decision Tree. M Ueno, P Songmuang The 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 191-193 2010
 • Multiple Test Forms Construction based on Bees Algorithm.
 • P Songmuang, M Ueno The 3rh International Conference on Education Data Mining (EDM), 321-322, 2010

 

Research

 • Artificial Intelligence

 

ติดต่อ :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2986-9156 ext.  213
โทรสาร : 0-2986-9157
อีเมล์ : pokpongs@staff.tu.ac.th   pokpongs@tu.ac.th
โฮมเพจ : AI Lab
เวลาติดต่อ :

กลับหน้ารวม