ประกาศทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น้องๆ ที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้ จะได้เรียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ . โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารสังคมและวัฒนธรรมไทย และยังคงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่า สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการใช้โอเพนซอร์ส (Open source) . รวมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานเองเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ เป็นอีกสาขาที่ขอบอกเลยว่าเรียนไปมีแต่องค์กรต้องการตัวแน่นอน . สำหรับรายละเอียดของสาขานี้เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.cs.tu.ac.th/

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=dNh44gi_4gc

กลับหน้ารวม