ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3 และ 4)

หมายเหตุ : และผู้สมัครที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ - คำนวณ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สามารถรับได้)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

ดูรายละเอียด หรือ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต สมัครผ่านทาง https://student.mytcas.com/

กลับหน้ารวม