รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง

โครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง ได้รับทุนสนับสนุนรอบที่สอง เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

โครงงาน "บีโก้:ปลอกคอสุนัขอัจฉริยะเพื่อสร้างเครือข่ายสุนัขผู้พิทักษ์" พัฒนาโดย นายทวีศักดิ์ ว่างป่อ, นายนพณัฐ นามปั่น, และนายธีรภัทร กาญจนาคม โดยมี ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์กฤตคม ศรีจิรานนท์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา

ในงานนี้ มีผลงานของ นศ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์รังสิต) ได้รับรางวัลทุนการศึกษารอบสองและเข้ารอบชิงชนะเลิศ อีก 2 โครงงาน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ และ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา อาจารย์ที่ปรึกษา 

กลับหน้ารวม