ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

 

การรับสมัคร /

รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET / วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563/

  •  
กลับหน้ารวม