ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทย์ฯ ประจำภาค 2/2563
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563
กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ https://grad.service.sci.tu.ac.th/register/
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0961678189
email : kns@tu.ac.th

*********************************
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
วิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านผ่านทางเว็บไซต์ https://grad.service.sci.tu.ac.th/register/
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

อัตราค่าสมัครสอบ
อัตราค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต 
ชื่อบัญชีโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ปี 52 
เลขบัญชี 475-0-28393-2


ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์  
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th และ https://grad.service.sci.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์   
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
กองอำนวยการสอบ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th และ https://grad.service.sci.tu.ac.th

รายงานตัว
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาคารบรรยายรวม 2 ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ห้อง 306 
อาคารบรรยายรวม 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์ http://www.reg.tu.ac.th

เปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

กลับหน้ารวม