ประกาศทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ผ่าน E-mail
ภายในวันวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี้

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ เวลาและลำดับการสอบสัมภาษณ์รายลุคคล เจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่าน E-mail หลังจากการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th และ https://grad.service.sci.tu.ac.th

กลับหน้ารวม