ประกาศทั่วไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 1 ธันวาคม 2560
สมัครได้ที่ http://www.sci.tu.ac.th/grad_admission/index.php

กลับหน้ารวม