ประกาศทั่วไป

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาร่วมฟังบรรยายพิเศษ และ Link ลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการ

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Blockchain Technology โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกสิกรไทย

1. Background & Projects
2. Disrupting technology
      2.1 Distributed Ledger technology
            - Blockchain How it works
            - Bitcoin How it works
            - Blockchain Global use cases
            - How to apply blockchain in real business
     
      2.2 E-Payment Platform & Payment technology
             - Global use cases of E-Payment
     
      2.3 Other disrupting technology ex. Machine Learning, Biometrics

3. Real Biz Use Case
    - Letter of guarantee Blockchain
    - E-Payment use case
    - Other disrupting technology applied to Banking -> Biometrics authentication

4. Q&A

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjV-cwvNbHEF8_IwzwkSrk6O_BoQCNabgRbGMdxeWIRb3Gw/viewform

 

 

กลับหน้ารวม