ประกาศทั่วไป

การตรวจร่างกายของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจร่างกายของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  1. นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio รอบที่ 2 การรับแบบโควตาพื้นที่ /โครงการความสามารถพิเศษ/โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (รวมโครงการปกติและโครงการพิเศษทั้งหมด) กำหนดการตรวจร่างกายวันที่ 31 ก.ค. 1-2 ส.ค. 61 โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกเว้นคณะที่ดำเนินการตรวจเอง
  2. นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 การรับ Admissions เฉพาะที่ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต กำหนดการตรวจร่างกายวันที่ 10-11 ก.ค. 61 โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสำหรับนักศึกษาที่ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์) ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน นำผลการตรวจไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด ได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2561
กลับหน้ารวม