ประกาศทั่วไป

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมเกมและการเรียนรู้ (Games&Learn Festival)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมเกมและการเรียนรู้ (Games&Learn Festival) ในวันเสาร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น.ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561

กลับหน้ารวม