ประกาศทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2560

 

 

กลับหน้ารวม