ประกาศทั่วไป

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California

ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ค่ะ ทางมหาวิทยาลัย ขอแจ้งรับสมัคร นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of California เพื่อไปศึกษาแบบไม่รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลับหน้ารวม