ประกาศรายวิชา

ขอแจ้งรายวิชาพร้อมsection และ เวลาบรรยายสำหรับวิชาเลือกที่นักศึกษา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งรายวิชาพร้อม section และ เวลาบรรยายสำหรับวิชาเลือกที่นศ.ชั้นปี 2 หลักสูตร2561  และนักศึกษาชั้นปี 3 4 หลักสูตร2556  สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปิดได้ โดยให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ที่คุณฉันชนก(พี่เหว่า) ที่สำนักงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บร. 2 หรือ  ที่แกนชั้นปี รบกวนแกนแต่ละชั้นปีรวบรวมส่งให้คุณฉันชนก(พี่เหว่า) ด้วย  หรือ สามารถแจ้งได้ที่งานสัมมนาแนะแนวสายอาชีพด้านไอที ในวันที่ 8 พค เวลา 18.00น. ถึง 20.00น. ที่บร.2 ชั้น 3

เอกสารรายละเอียด

กลับหน้ารวม