ประกาศทั่วไป

โครงการวันคอมพิวเตอร์ (CS Get-Together) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ +

วิดีโอแนะนำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ +

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

อ่านต่อ +

เสวนารักษ์ภาษาไทยผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

อ่านต่อ +

 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ +

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในจังหวัดทางภาคเหนือ

อ่านต่อ +

 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

อ่านต่อ +

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2557

อ่านต่อ +