ประกาศทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ +

โครงการ Young Technopreneur 2019 เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 8 เปิดรับสมัครแล้ว

อ่านต่อ +

 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Wxpo 2019)"

อ่านต่อ +

ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(นวท.) ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562)

อ่านต่อ +

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

อ่านต่อ +

ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช.

อ่านต่อ +

ร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ AIST ณ ห้องประชุมของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ +

ผลการคัดเลือกโครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท (Outbound) รอบ 2

อ่านต่อ +