ประกาศทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม Cloud และ Edge Computing และ OpenStack Birthday

อ่านต่อ +

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ +

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการ 2562

อ่านต่อ +

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

อ่านต่อ +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

อ่านต่อ +

 นักศึกษา มธ. ปัจจุบันสามารถ Download Office 365 ได้ฟรี

อ่านต่อ +

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ +

โครงการ Young Technopreneur 2019 เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 8 เปิดรับสมัครแล้ว

อ่านต่อ +

ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(นวท.) ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562)

อ่านต่อ +