ประกาศทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ +

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม Cloud และ Edge Computing และ OpenStack Birthday

อ่านต่อ +

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

อ่านต่อ +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

อ่านต่อ +

 นักศึกษา มธ. ปัจจุบันสามารถ Download Office 365 ได้ฟรี

อ่านต่อ +

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ +

โครงการ Young Technopreneur 2019 เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 8 เปิดรับสมัครแล้ว

อ่านต่อ +

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

อ่านต่อ +