ประกาศทั่วไป

 กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาภาค ฤดูร้อน/2559

อ่านต่อ +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

อ่านต่อ +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

อ่านต่อ +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

อ่านต่อ +

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1)

อ่านต่อ +

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

อ่านต่อ +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

อ่านต่อ +

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IT One Walk-In Interview 2017 และเข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัท

อ่านต่อ +