ประกาศทั่วไป

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ +

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มธ. วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้

อ่านต่อ +

การรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

อ่านต่อ +

รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission 1-2 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ +

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1.2 : Portfolio

อ่านต่อ +

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ)

อ่านต่อ +

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ประยุกต์)

อ่านต่อ +

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีการเรียนรู้)

อ่านต่อ +