รางวัลและผลงาน

ผลงานและรางวัลที่นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับรางวัล เช่น รองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2556, รางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “โปรโตคอลค้นหาเส้นทางเชิงกรีดีสำหรับ การสื่อสารระหว่างยานพาหนะ, รางวัลชมเชยระดับประเทศ “ผู้พัฒนาโครงงานระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงสำหรับป้ายบนถนน” จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14