ปริญญาโท

ติดต่อหลักสูตร

หากมีคำถามประการใดท่านสามารถสอบถามได้ที่ คุณ พิมภาวรรณ อินฟ้าแสง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารบรรยายรวม 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121