ผู้สนใจเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 ตารางลงทะเบียนโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปี 2560

อ่านต่อ +

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

อ่านต่อ +

 รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ +

ประกาศทุนการศึกษา

 • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล PEC-G 2018... + -

  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลบราซิล PEC-G 2018

  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลบราซิลเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (PEC-G 2018) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอายุ 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ได้เดินทางไปศึกาาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ที่ E-mail: cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 • โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ... + -

  โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560

 • การรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ... + -

  การรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว การรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งงานบริการการศึกษาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 25559

 • ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ... + -

  ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  นักศึกษาท่านใดสนใจโปรดศึกษารายละเอียด และส่งแบบฟอร์มสมัครรับทุนให้พี่ต๋อย ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 เพื่อทางภาคฯ จะได้ดำเนินการสรุป และจัดส่งไปยังคณะฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียด และแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนมาพร้อมนี้

  application_form.pdf

 • ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำป... + -

  ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  ประชาสัมพันธ์ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ให้นักศึกษาทราบ  ถ้านักศึกษาท่านใดสนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครตามที่อยู่ในเอกสารแนบท้าย
  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559
  หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ sa.tu.ac.th

ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

โครงการพานักศึกษาดูงานในรายวิชา CS284 Introduction to Software Engineering

อ่านต่อ +

 กิจกรรมเปิดบ้าน/นิทรรศการ THAMMASAT OPEN HOUSE 2017

อ่านต่อ +

ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ +

หลักสูตร