นักศึกษาปัจจุบัน

อาจารย์ ดร. เด่นดวง ประดับสุวรรณ

Journal Articles

 • W. Kongburan and D. Pradubsuwun, “Formal Verification of WS-BPEL using Timed Trace Theory,” Advanced Materials Research, Vols. 931-932 (2014) pp 1452-1456 (2014) Trans Tech Publications, Switzerland
   
 • D. Pradubsuwun and W.  Kongburan, “Partial Order Reduction for Verification of  WS-BPEL,” International Journal of Modeling and Optimization, Vol.4, No.3, June 2014

Conference Papers

 • อนุชิต ประเสริฐสังข์ และเด่นดวง ประดับสุวรรณ. Formal Verification of Concurrency in Go, JCSSE 2016, 13-15 July 2016, kku
   
 • C.Roungroongsom and D. Pradubsuwun, “Formal Verification of Multi-agen System Based on JADE: A Semi-runtime Approach”, The 11th International Conference on on Computing and Information Technology, 2015. (publish by Springer in the Recent Advances in Information and Communicaton Technology series.)
   
 • C.Roungroongsom and D. Pradubsuwun, “Formal Verification of JADE Behaviour A Modeling Approach”, The 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 2015
   
 • N. Bhooanusas, D. Pradubsuwun, “Implementing Concurrency errors Detector in JavaScrip web  Applications”, International Conference of Engineering and Natural Science, Tokyo, Japan 2015
   
 • W.Leekasem and D. Pradubsuwun, “Implementing Concurrency errors Detector in JavaScrip web  Applications”, 2015
   
 • D. Pradubsuwun, “Hierarchical Verification of  WS-BPEL,” in 2014 International computer Science and Engineering Conference , (ICSEC 2014)
   
 • N. Bhooanusas and D. Pradubsuwun, “Formal Verigication of Concurrency errors in  javascript web applications,”  in 2014  International Conference on Network Security and Communication Engieering , December 25-26, 2014 Hong Kong, (NSCE 2014) 

Research

 • เด่นดวง ประดับสุวรรณ, “แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก”, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
กลับหน้ารวม