บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย

นักศึกษาปริญญาโท

Journal articles

 • P. Leesutthipornchai, C. Charnsripinyo and N. Wattanapongsakorn, “Solving Multi-Objective   Routing and Wavelength Assignment in WDM Network using Hybrid Evolutionary  Computation Approach ”, Journal on Computer Communications, 15 Dec  2010, Vol.33, No.18, pp.2246-2259.

 

Conference Papers

 • ปัณณวัฒน์ ศรีรัตน์ และปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย. Interesting-based Association Ruler for Highway Traffic Data, The 19th International Computer Science and Engineering Conference (JCSEC 2015), November 2015, Chiang Mai, Thailand
   
 • ปัณณวัฒน์ ศรีรัตน์ และปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย. Association Mining based on Thai Highway Traffic Data by Using Rough Set Theory, ANSCSE19 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand, 17-19 June 2015
   
 • P. Sriratna and P. Leesutthipornchai, "Interesting-based Association Rules for Highway Traffic Data", The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai,Thailand,November 23-26, 2015.
   
 • P. Leesutthipornchai, "Association Rules Selection Approach Based on Interesting Measures", Proceedings of the The Fourth International Conference on Informatics & Applications (ICIA2015), Takamatsu, Japan, July 20-22, 2015.
   
 • K. Utthammajai and P. Leesutthipornchai, "Qualilty-based Association Rules for Stock Index Data by using Rough Set Theory", Proceedings of the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2015), Hua Hin, Thailand, June 24-27, 2015.
   
 • P. Sriratna and P. Leesutthipornchai, "Association Mining based on Thai Highway Traffic Data by Using Rough Set Theory", Proceedings of the 19th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE19), Ubon Ratchathani, Thailand, June 17-19, 2015.

 

Research

 • ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย, “โปรแกรมประยุกต์บัญชียนระบบก้อมเมฆ”, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
กลับหน้ารวม