บัณฑิตศึกษา

งานประชุมวิชาการ The 9th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2017)

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Advances in Information Technology 2017 (IAIT 2017) ภายใต้หัวข้อ “Technology for Smart Life” ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยระดับนานาชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นเวทีกลางในการเสวนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ระดับนานาชาติ

 Important Date:

  • Date of conference: 22-25 November 2017
  • Full manuscript submission deadline: 15 August 2017
  • Notification of acceptance : 15 September 2017
  • Camera ready manuscript submission deadline: 15 October 2017

For more information, please visit:

http://www.iait-conf.org/2017/

SIT, KMUTT
Tel: +66 2470 9885 or +66 2470 9850 (Ajarn Sunisa)
Fax: +66 2872 7145
Email: iait@sit.kmutt.ac.th

 

เอกสารประกอบข่าว

 

 

กลับหน้ารวม