บัณฑิตศึกษา

บทความวิชาการ "Time-bound, Thread-based Live Migration of Virtual Machines"

ข่าวงานวิจัย: บทความวิชาการ "Time-bound, Thread-based Live Migration of Virtual Machines" โดย กษิดิศ ชาญเชี่ยว และ พิทักษ์ แท่นแก้ว ได้รับการตอบรับเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน The 14th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid 2014)  (19.1% accptance rate) ที่ Chicago, Illinois, USA. วันที่ 26-29 พค. 2014ดูรายละเอียดได้ที่ http://vasabilab.cs.tu.ac.th/publications.html

กลับหน้ารวม