บุคคลทั่วไป

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ

ACM Calendar of Event

 http://campus.acm.org/calendar/

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ 12 Jul 2016

Computer Science : Conference

 http://www.wauu.de/Computers/Computer_Science/Conferences/

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ 12 Jul 2016

IEEE Conference search

 http://www.ieee.org/conferencesearch/

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ 12 Jul 2016