วันคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

CS_Get-together


วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา บร. 2