เก็บตก วันซ้อม-รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558